متن سفید رنگ

 

 

[ پنج شنبه 11 آذر 1395برچسب:, ] [ 16:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

به دیناری خرج کنم خرقه زرینم

 

 

[ پنج شنبه 11 آذر 1395برچسب:, ] [ 16:8 ] [ حس خوب ]
[ ]