من پیروزم

 

 

[ سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:, ] [ 17:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

دغل کاران رسوای عالمند

 

 

[ دو شنبه 16 فروردين 1395برچسب:, ] [ 15:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

تبریک روز مادر

 

 

[ چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, ] [ 13:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

همواره بر موضعی قرار بگیرید که مسایل برایتان کوچک باشد

 

 

[ چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, ] [ 10:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

خشم هم زیبا خواهد بود

 

 

[ چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, ] [ 10:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

تا در هوای توام، می رویم همچنان

 

[ یک شنبه 8 فروردين 1395برچسب:, ] [ 13:57 ] [ حس خوب ]
[ ]