ای چرخ و فلک بیداد ز تو

 

 

[ پنج شنبه 21 خرداد 1394برچسب:, ] [ 14:49 ] [ حس خوب ]
[ ]

قدم زدن در کوچه باغ خاطره ها

 

 

[ چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, ] [ 12:12 ] [ حس خوب ]
[ ]

آرامش که داشته باشید قدرت به شما داده خواهد شد

 

 

[ شنبه 9 خرداد 1394برچسب:, ] [ 13:45 ] [ حس خوب ]
[ ]