کد QR برای کانال خودرو 7 تلگرام

 

 

[ پنج شنبه 30 مهر 1394برچسب:, ] [ 11:52 ] [ حس خوب ]
[ ]

ذره ای سستی در کار

 

 

[ چهار شنبه 29 مهر 1394برچسب:, ] [ 19:24 ] [ حس خوب ]
[ ]

آنقدر نشینم بر آستانت تا گیرم مرادم

 

 

[ چهار شنبه 29 مهر 1394برچسب:, ] [ 15:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

همان به که صامت باشیم و کم فروغ

 

 

[ سه شنبه 28 مهر 1394برچسب:, ] [ 10:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

رمز جاودانگی

 

 

[ دو شنبه 27 مهر 1394برچسب:, ] [ 15:54 ] [ حس خوب ]
[ ]

محصور شدم در پیله افکار پوشالی ات

 

 

[ دو شنبه 27 مهر 1394برچسب:, ] [ 12:54 ] [ حس خوب ]
[ ]

می شمردیم فدایت شوم ها را

 

 

[ یک شنبه 26 مهر 1394برچسب:, ] [ 19:4 ] [ حس خوب ]
[ ]

تو پروانه باش

 

 

[ یک شنبه 26 مهر 1394برچسب:, ] [ 17:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

سالها دل خوش بودم حلقه ای دارم از یاران با وفا

 

 

[ یک شنبه 26 مهر 1394برچسب:, ] [ 14:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

ای عاشق سالار شهیدان

 

 

[ شنبه 25 مهر 1394برچسب:, ] [ 18:42 ] [ حس خوب ]
[ ]

بیا و محو کن تشویش را از دل های بی قرار

 

 

[ شنبه 25 مهر 1394برچسب:, ] [ 14:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

نقش بست چه زیبا بر سینه تاریخ

 

 

[ شنبه 25 مهر 1394برچسب:, ] [ 12:41 ] [ حس خوب ]
[ ]

تاریک تاریکم

 

 

[ شنبه 25 مهر 1394برچسب:, ] [ 11:42 ] [ حس خوب ]
[ ]

تنهای تنهایم

 

 

[ شنبه 25 مهر 1394برچسب:, ] [ 10:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

حیف طلا که کند خرج مطلا کسی

 

 

[ چهار شنبه 15 مهر 1394برچسب:, ] [ 17:24 ] [ حس خوب ]
[ ]

انسجام بی نقصی دارند دانه های انار در کنار هم

 

 

[ شنبه 11 مهر 1394برچسب:, ] [ 18:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

بازنده من شدم

 

 

[ پنج شنبه 9 مهر 1394برچسب:, ] [ 11:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

و عشق شد عامل هر اتفاق زیبا

 

 

[ چهار شنبه 8 مهر 1394برچسب:, ] [ 12:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

تشنه ی سکوتم

 

 

[ سه شنبه 7 مهر 1394برچسب:, ] [ 18:54 ] [ حس خوب ]
[ ]

در فصل خزان روییدن و سبز ماندن چه زیباست

 

 

[ سه شنبه 7 مهر 1394برچسب:, ] [ 13:46 ] [ حس خوب ]
[ ]