اگر در بوته امتحان بودی تحمل بایدت

 

 

[ سه شنبه 25 شهريور 1393برچسب:, ] [ 15:22 ] [ حس خوب ]
[ ]

قدر داشته هایمان را بدانیم

 

 

[ پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ] [ 15:37 ] [ حس خوب ]
[ ]

خسران بزرگ برای آدمیان

 

 

[ پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ] [ 13:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

شرط انصاف نبود، نادمی را از خویش راندن

 

 

[ پنج شنبه 20 شهريور 1393برچسب:, ] [ 11:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

اندیشه هایتان را مدام پالایش کنید

 

 

[ چهار شنبه 19 شهريور 1393برچسب:, ] [ 19:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

همه چیز بوی خوش داشت ، ناگه

 

 

[ چهار شنبه 19 شهريور 1393برچسب:, ] [ 18:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

بیشترین منفعت ها و سخت ترین مصیبت ها

 

 

[ دو شنبه 17 شهريور 1393برچسب:, ] [ 13:34 ] [ حس خوب ]
[ ]

حرکت بر مدار انسانیت شکست ندارد

 

 

[ یک شنبه 16 شهريور 1393برچسب:, ] [ 17:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

کسی که دیگران را تحقیر می کند

 

 

[ یک شنبه 16 شهريور 1393برچسب:, ] [ 15:20 ] [ حس خوب ]
[ ]

با هوشیاری و آگاهی سعی در خنثی کردن توطئه ها داشته باشید

 

 

[ یک شنبه 16 شهريور 1393برچسب:, ] [ 14:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

بدترین زندان ها زندان خودخواهی و تکبر است

 

 

[ یک شنبه 16 شهريور 1393برچسب:, ] [ 11:49 ] [ حس خوب ]
[ ]

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

 

 

[ شنبه 15 شهريور 1393برچسب:, ] [ 18:20 ] [ حس خوب ]
[ ]

نی به آتش گفت کین آشوب چیست؟

 

 

[ شنبه 15 شهريور 1393برچسب:, ] [ 17:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

خوشا دردی که درمانش تو باشی

 

 

[ شنبه 15 شهريور 1393برچسب:, ] [ 14:52 ] [ حس خوب ]
[ ]

خوشبختی به مانند توپ فوتبال است

 

 

[ شنبه 15 شهريور 1393برچسب:, ] [ 11:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

مهم ترین حرف هایی که باید گفته می شد

 

 

[ پنج شنبه 13 شهريور 1393برچسب:, ] [ 20:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

بهترین راه برای بدست آوردن اعتماد به نفس

 

 

[ پنج شنبه 13 شهريور 1393برچسب:, ] [ 18:18 ] [ حس خوب ]
[ ]

ارمغان حصار کشیدن دور خود

 

 

[ چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ] [ 18:51 ] [ حس خوب ]
[ ]

می توان در بدترین شرایط بهترین بود

 

 

[ چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ] [ 17:5 ] [ حس خوب ]
[ ]

در خانواده ای که بزرگترها کوچک شوند کوچکترها هرگز بزرگ نخواهند شد

 

 

[ چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, ] [ 16:7 ] [ حس خوب ]
[ ]