با من بمان تا دردهایت التیام گیرد

 

 

[ پنج شنبه 24 مهر 1393برچسب:, ] [ 14:45 ] [ حس خوب ]
[ ]

شندین صدای دوست

 

 

[ چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:, ] [ 17:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر شیفته بدست آوردن چیزی هستید

 

 

[ چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:, ] [ 15:41 ] [ حس خوب ]
[ ]

عوامل زیادی در نیل به موفقیت دخیل هستند

 

 

[ پنج شنبه 10 مهر 1393برچسب:, ] [ 12:40 ] [ حس خوب ]
[ ]

هیچ چیز در این جهان از بین نمی رود

 

 

[ پنج شنبه 10 مهر 1393برچسب:, ] [ 8:17 ] [ حس خوب ]
[ ]