ساحت عشق

 

 

[ شنبه 31 مرداد 1394برچسب:, ] [ 19:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

تشنه ام تشنه شنیدین صدایت

 

 

[ شنبه 31 مرداد 1394برچسب:, ] [ 14:32 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز کن پنجره را

 

 

[ شنبه 31 مرداد 1394برچسب:, ] [ 11:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

بر فراز خواهم ایستاد

 

 

[ پنج شنبه 29 مرداد 1394برچسب:, ] [ 17:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

ای کاش نمی آمدی هرگز

 

 

[ چهار شنبه 28 مرداد 1394برچسب:, ] [ 19:57 ] [ حس خوب ]
[ ]

مزن بر کسی تهمت

 

 

[ چهار شنبه 28 مرداد 1394برچسب:, ] [ 14:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

عجب روزگاری رسیده است ما را

 

 

[ سه شنبه 27 مرداد 1394برچسب:, ] [ 19:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

فتح خواهم کرد دلت را عاقبت

 

 

[ سه شنبه 27 مرداد 1394برچسب:, ] [ 17:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

تنها امیدواریم تویی

 

 

[ دو شنبه 26 مرداد 1394برچسب:, ] [ 19:6 ] [ حس خوب ]
[ ]

وفاداری رسم عاشقی است

 

 

[ دو شنبه 26 مرداد 1394برچسب:, ] [ 16:6 ] [ حس خوب ]
[ ]

بگیر پند از پاییز

 

 

[ پنج شنبه 22 مرداد 1394برچسب:, ] [ 13:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

بساز خود را تا شوی سعادتمند در جهان

 

 

[ سه شنبه 13 مرداد 1394برچسب:, ] [ 14:9 ] [ حس خوب ]
[ ]

ای دل مکن شکایت ها مدام از این و آن

 

 

[ سه شنبه 13 مرداد 1394برچسب:, ] [ 13:13 ] [ حس خوب ]
[ ]

آرزو دارم خاک شوم

 

 

[ دو شنبه 12 مرداد 1394برچسب:, ] [ 14:54 ] [ حس خوب ]
[ ]

خواهد سوخت سخنور غیور

 

 

[ یک شنبه 11 مرداد 1394برچسب:, ] [ 15:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

رها شد دستانم از دستان تو

ح

 

[ شنبه 10 مرداد 1394برچسب:, ] [ 13:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

تا نگشتم در بند زلفت اسیر رهایم مکن

 

 

[ پنج شنبه 8 مرداد 1394برچسب:, ] [ 17:38 ] [ حس خوب ]
[ ]

تا نگشتم در بند زلفت اسیر رهایم مکن

 

 

[ پنج شنبه 8 مرداد 1394برچسب:, ] [ 15:55 ] [ حس خوب ]
[ ]

 

 

[ پنج شنبه 8 مرداد 1394برچسب:, ] [ 8:37 ] [ حس خوب ]
[ ]

تک ستاره رویای من

 

 

[ دو شنبه 5 مرداد 1394برچسب:, ] [ 16:24 ] [ حس خوب ]
[ ]