وقتی نجوا می کنی

 

 

[ سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, ] [ 19:45 ] [ حس خوب ]
[ ]

می نشینم به انتظار

 

 

[ دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, ] [ 19:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

قسم به گل های زیبا قسم به باد

 

 

[ دو شنبه 11 آبان 1394برچسب:, ] [ 15:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

برقراری صلح و آرامش

 

 

[ یک شنبه 10 آبان 1394برچسب:, ] [ 14:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

دوری از حلقه قدرت

 

 

[ شنبه 9 آبان 1394برچسب:, ] [ 17:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

خوبی بیاموزیم، خوب بمانیم و خوبی کنیم

 

 

[ شنبه 9 آبان 1394برچسب:, ] [ 16:36 ] [ حس خوب ]
[ ]

رویاهایم فقط با حضور تو محقق می شود

 

 

[ شنبه 9 آبان 1394برچسب:, ] [ 11:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

باورتان کارگردان زندگی تان است

 

 

[ دو شنبه 4 آبان 1394برچسب:, ] [ 13:50 ] [ حس خوب ]
[ ]

هیچ تیری بر تو کارساز نخواهد بود

 

 

[ یک شنبه 3 آبان 1394برچسب:, ] [ 19:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

همواره چراغی فروزان باش

 

 

[ یک شنبه 3 آبان 1394برچسب:, ] [ 13:5 ] [ حس خوب ]
[ ]

اندیشه ساز باش

 

 

[ یک شنبه 3 آبان 1394برچسب:, ] [ 10:42 ] [ حس خوب ]
[ ]

تمام شد به ظاهر همه چیز

 

 

[ جمعه 1 آبان 1394برچسب:, ] [ 17:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

بهترین تصمیم کربلایی فکر کردن و کربلایی زیستن است

 

 

[ جمعه 1 آبان 1394برچسب:, ] [ 12:16 ] [ حس خوب ]
[ ]