مهربان خدای من

 

 

[ دو شنبه 24 اسفند 1394برچسب:, ] [ 15:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

cخم های بی شمار

 

 

[ دو شنبه 10 اسفند 1394برچسب:, ] [ 11:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

بازندگان امروز برندگان فردایند

 

 

[ دو شنبه 10 اسفند 1394برچسب:, ] [ 10:55 ] [ حس خوب ]
[ ]

چه آمده بر سر جنگل فکر

 

 

[ یک شنبه 2 اسفند 1394برچسب:, ] [ 14:48 ] [ حس خوب ]
[ ]