پیش ما کم بیاری بهتره که پیش بزرگان کم بیاری

 

 

[ سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:, ] [ 21:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

مناجات

 

 

[ یک شنبه 11 آبان 1393برچسب:, ] [ 15:51 ] [ حس خوب ]
[ ]

گاهی دیده ها نیز نمی توانند بیانگر کامل یک واقعیت باشند

 

 

[ شنبه 10 آبان 1393برچسب:, ] [ 15:27 ] [ حس خوب ]
[ ]