کلیپ تصویری شماره یک

 

کلیپ تصویری شماره یک

 

 

برای دیدن کلیپ روی لینک بالا کلیک نمایید

[ یک شنبه 24 اسفند 1393برچسب:, ] [ 14:46 ] [ حس خوب ]
[ ]

از غم خبری نبود، اگر عشق نبود

 

 

[ دو شنبه 18 اسفند 1393برچسب:, ] [ 18:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

از فـروغ عشق، خورشيـد قيامت کن مرا

 

 

[ دو شنبه 18 اسفند 1393برچسب:, ] [ 16:56 ] [ حس خوب ]
[ ]

ارزشمندترین دارای ما شرافت مان است

 

 

[ دو شنبه 18 اسفند 1393برچسب:, ] [ 11:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

تفاوت میان ما

 

 

[ یک شنبه 17 اسفند 1393برچسب:, ] [ 18:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

در میان جمع تنها باشی

 

 

[ چهار شنبه 13 اسفند 1393برچسب:, ] [ 16:41 ] [ حس خوب ]
[ ]

با تو تا ابدیت جاری ام، ای مهر تابانم

 

 

[ چهار شنبه 13 اسفند 1393برچسب:, ] [ 16:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

دستی که داس را بر داشت

 

 

[ دو شنبه 11 اسفند 1393برچسب:, ] [ 18:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

رها کن سفسطه کاغذی را

 

 

[ شنبه 9 اسفند 1393برچسب:, ] [ 15:42 ] [ حس خوب ]
[ ]

منقلب می شوم وقتی می شنوم سخن سبک

 

 

[ پنج شنبه 7 اسفند 1393برچسب:, ] [ 13:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

عمری در آرزوی وصالت سوختم

 

 

[ چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:, ] [ 19:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

سیرابم کن از سر عشق

 

 

[ چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:, ] [ 15:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

کجاست بلا؟

 

 

[ چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:, ] [ 12:44 ] [ حس خوب ]
[ ]

حرارت حضورت بر هم می زند هر معادله ای را

 

 

[ چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:, ] [ 12:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

بهترین لحظه زندگی ام دمی بود که

 

 

[ چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:, ] [ 12:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

بهترین آرزویم برایت ترکیب حاجتت با حکمت خداست

 

 

[ سه شنبه 5 اسفند 1393برچسب:, ] [ 16:44 ] [ حس خوب ]
[ ]

دل بستن به آدمی خطاست

 

 

[ دو شنبه 4 اسفند 1393برچسب:, ] [ 17:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

به سر موی دوست دل بستم

 

 

[ دو شنبه 4 اسفند 1393برچسب:, ] [ 16:33 ] [ حس خوب ]
[ ]

 

 

[ دو شنبه 4 اسفند 1393برچسب:, ] [ 14:34 ] [ حس خوب ]
[ ]

بی عشق زندگی کردن

 

 

[ دو شنبه 4 اسفند 1393برچسب:, ] [ 9:43 ] [ حس خوب ]
[ ]