سفر با قایق پوسیده

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 15:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

قدر شناس بودن

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 14:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

رشد کردن خوب است ولیکن نه در مرداب

p

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 13:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

در رویای هیچ خیاطی هیچ پارچه ای به لباس تبدیل نمی شود

 

 

[ سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, ] [ 19:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی حریف را دست کم گرفتی

 

 

[ سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, ] [ 16:56 ] [ حس خوب ]
[ ]

همه مشکلاتی که به دوش می کشیم

 

 

[ دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ] [ 17:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

پیشرفت ها تمامی ندارد

 

 

[ دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ] [ 16:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر استعانت از او طلبیدیم پیروزیم

 

 

[ دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ] [ 15:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

تو در نگاه من شیرین ترینی

 

 

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:44 ] [ حس خوب ]
[ ]

زیر پوست خود احساس کردم نبض تندی از درد را

 

 

[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 18:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

کیمیا

 

 

[ پنج شنبه 17 دی 1394برچسب:, ] [ 13:24 ] [ حس خوب ]
[ ]

حرکت عقربه های ساعت

 

 

[ سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, ] [ 19:5 ] [ حس خوب ]
[ ]

مرور کردم با تو حس تقدس را

 

 

[ سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, ] [ 16:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

به هدف نرسیدن

 

 

[ دو شنبه 14 دی 1394برچسب:, ] [ 16:21 ] [ حس خوب ]
[ ]

اندیشیدن به آینده ای روشن

 

 

[ دو شنبه 14 دی 1394برچسب:, ] [ 14:33 ] [ حس خوب ]
[ ]

از شخصیت تان همچون جان تان مراقبت کنید

 

 

[ دو شنبه 14 دی 1394برچسب:, ] [ 12:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

بیداری فقط به چشمان باز نیست

 

 

[ دو شنبه 14 دی 1394برچسب:, ] [ 12:34 ] [ حس خوب ]
[ ]

راه حق

 

 

[ یک شنبه 6 دی 1394برچسب:, ] [ 19:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

وای از آن روز که جماعت ترا نفهمند

 

 

[ یک شنبه 6 دی 1394برچسب:, ] [ 10:14 ] [ حس خوب ]
[ ]

بگو کجایی؟

 

 

[ دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, ] [ 8:19 ] [ حس خوب ]
[ ]

عاقبت بر خاکیم

 

 

[ یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, ] [ 16:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

کلید موفقیت ما

 

 

[ پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, ] [ 11:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

قاب چند تکه ای شماره 2

 

 

[ یک شنبه 15 آذر 1394برچسب:, ] [ 9:37 ] [ حس خوب ]
[ ]

قاب چند تکه ای شماره 1

 

 

[ یک شنبه 15 آذر 1394برچسب:, ] [ 8:17 ] [ حس خوب ]
[ ]

برنده من بودم

 

 

[ دو شنبه 2 آذر 1394برچسب:, ] [ 15:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

لحظه فروپاشی ام

 

 

[ دو شنبه 2 آذر 1394برچسب:, ] [ 13:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

تنهایی درخت

 

 

[ دو شنبه 2 آذر 1394برچسب:, ] [ 12:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

رسالت انسان را هرگز پایانی نیست

 

 

[ یک شنبه 1 آذر 1394برچسب:, ] [ 19:20 ] [ حس خوب ]
[ ]

برقصم با پروانه ها

 

 

[ یک شنبه 1 آذر 1394برچسب:, ] [ 17:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی نجوا می کنی

 

 

[ سه شنبه 26 آبان 1394برچسب:, ] [ 19:45 ] [ حس خوب ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 16 صفحه بعد