همواره بر موضعی قرار بگیرید که مسایل برایتان کوچک باشد

 

 

[ چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, ] [ 10:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

خشم هم زیبا خواهد بود

 

 

[ چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, ] [ 10:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

تا در هوای توام، می رویم همچنان

 

[ یک شنبه 8 فروردين 1395برچسب:, ] [ 13:57 ] [ حس خوب ]
[ ]

مهربان خدای من

 

 

[ دو شنبه 24 اسفند 1394برچسب:, ] [ 15:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

cخم های بی شمار

 

 

[ دو شنبه 10 اسفند 1394برچسب:, ] [ 11:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

بازندگان امروز برندگان فردایند

 

 

[ دو شنبه 10 اسفند 1394برچسب:, ] [ 10:55 ] [ حس خوب ]
[ ]

چه آمده بر سر جنگل فکر

 

 

[ یک شنبه 2 اسفند 1394برچسب:, ] [ 14:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

مهر بگسترانید

 

 

[ یک شنبه 11 بهمن 1394برچسب:, ] [ 15:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

طرح شماره - 5

 

 

[ یک شنبه 11 بهمن 1394برچسب:, ] [ 12:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

طرح بک گراند شماره 2

 

 

[ یک شنبه 11 بهمن 1394برچسب:, ] [ 11:55 ] [ حس خوب ]
[ ]

طرح های جدید

 

 

[ شنبه 10 بهمن 1394برچسب:, ] [ 19:20 ] [ حس خوب ]
[ ]

هر که خود را ندید

 

[ شنبه 10 بهمن 1394برچسب:, ] [ 12:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی با خودت خلوت کردی

 

 

[ شنبه 10 بهمن 1394برچسب:, ] [ 10:18 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر پیرو نادن شدی

 

 

[ چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, ] [ 18:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی چشمها بسته شوند

 

 

[ چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, ] [ 18:37 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر پیرو نادان شدی

 

 

[ چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, ] [ 18:35 ] [ حس خوب ]
[ ]

عاشقان را بصیرت شد مهیا

 

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 17:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

بهای انسانیت

 

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

تکنولوژی حاصل تفاهم انسانهاست

 

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:49 ] [ حس خوب ]
[ ]

شناسایی آدم های مجهول

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

عشق هر چه بیشتر شود ارزنده تر می شود

 

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:11 ] [ حس خوب ]
[ ]

روی برگرداندن از بعضی ها

 

 

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

لطفاً نباشید حتی یک لحظه

 

 

[ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 13:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

کوچ نکرده ها پری برای ریختن ندارند

 

 

[ دو شنبه 28 دی 1394برچسب:, ] [ 13:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

به آینده خوش بین باشید

 

 

[ پنج شنبه 24 دی 1394برچسب:, ] [ 16:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

درک زیبایی ها فقط اندیشه زیبا می خواهد

 

 

[ پنج شنبه 24 دی 1394برچسب:, ] [ 13:22 ] [ حس خوب ]
[ ]

حسن رفتار و نیکی به دیگران

 

 

[ پنج شنبه 24 دی 1394برچسب:, ] [ 11:44 ] [ حس خوب ]
[ ]

مدادهایی که می نویسند تراشیده می شوند

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 19:18 ] [ حس خوب ]
[ ]

زوزه گرگ

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 16:32 ] [ حس خوب ]
[ ]

خواب زمستانی

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 16:0 ] [ حس خوب ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 16 صفحه بعد