روزهایم زمانی خسته کننده میشوند

 

 

[ شنبه 22 خرداد 1395برچسب:, ] [ 12:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

روزهای بی تو ارزش شمردن ندارد

 

 

[ چهار شنبه 19 خرداد 1395برچسب:, ] [ 13:41 ] [ حس خوب ]
[ ]

نهال عشقت

 

 

[ دو شنبه 17 خرداد 1395برچسب:, ] [ 13:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

تو زیباترین تقدیر منی

 

 

[ سه شنبه 11 خرداد 1395برچسب:, ] [ 16:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

زندگی جاری است

 

 

[ سه شنبه 11 خرداد 1395برچسب:, ] [ 13:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقت رفتن تو

 

 

[ یک شنبه 9 خرداد 1395برچسب:, ] [ 14:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

کجاست هوای تازه

 

 

[ یک شنبه 9 خرداد 1395برچسب:, ] [ 10:51 ] [ حس خوب ]
[ ]

دوباره بخت با من یار است امشب

 

 

[ چهار شنبه 5 خرداد 1395برچسب:, ] [ 11:57 ] [ حس خوب ]
[ ]

راست قامت می مانم تا که بیایی

 

 

[ چهار شنبه 5 خرداد 1395برچسب:, ] [ 8:49 ] [ حس خوب ]
[ ]

در ژرفای سکوت من

 

 

[ چهار شنبه 5 خرداد 1395برچسب:, ] [ 7:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

قاب شاسی دیواری

 

 

 

 

[ دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, ] [ 15:5 ] [ حس خوب ]
[ ]

بیدادگری یعنی ستیز با خدا

 

 

[ چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:17 ] [ حس خوب ]
[ ]

بی تو سرگردان و حیرانم

 

 

[ چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز پروانه خیالم گشوده پر

 

 

[ چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:12 ] [ حس خوب ]
[ ]

دل جای نگهداشت مهر است

 

 

[ چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 15:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی عقل زایل شد

 

 

[ شنبه 18 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

مصیبت بزرگ

 

 

[ شنبه 18 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

مهتاب من بتاب بر شب های تاریکم

 

 

[ چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

زبانه می کشد آتش وجودم

 

 

[ چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 11:13 ] [ حس خوب ]
[ ]

سر کردن در خیال و رویا

 

 

 

[ سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 12:22 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز دل هوای تو دارد

 

 

[ یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

مرور نا نوشته ها

 

 

[ یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 15:12 ] [ حس خوب ]
[ ]

زندگی کاملاًعادی

 

 

[ یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 13:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

شب های سیاهم پایان می یابند با صدای تو

 

 

[ پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

بالاتر از هر چیزی بلند نظری است

 

 

[ پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 10:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر رویین تن شدی مرید راه عشق شو

 

 

[ چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 18:13 ] [ حس خوب ]
[ ]

از قفسی به قفسی گریختن

 

 

[ چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:46 ] [ حس خوب ]
[ ]

من پیروزم

 

 

[ سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:, ] [ 17:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

دغل کاران رسوای عالمند

 

 

[ دو شنبه 16 فروردين 1395برچسب:, ] [ 15:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

تبریک روز مادر

 

 

[ چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, ] [ 13:58 ] [ حس خوب ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 16 صفحه بعد