به دیناری خرج کنم خرقه زرینم

به دیناری خرج کنم خرقه زرینم

 

 [ پنج شنبه 11 آذر 1395برچسب:, ] [ 16:8 ] [ حس خوب ]
[ ]