از شب فقط تاریکی و از دریا آب شور انتظار داشته باش

از شب فقط تاریکی و از دریا آب شور انتظار داشته باش

 

 [ سه شنبه 22 تير 1395برچسب:, ] [ 12:19 ] [ حس خوب ]
[ ]