عشق هر چه بیشتر شود ارزنده تر می شود

عشق هر چه بیشتر شود ارزنده تر می شود

 

 [ دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:11 ] [ حس خوب ]
[ ]