ای چرخ و فلک بیداد ز تو

ای چرخ و فلک بیداد ز تو

 

 [ پنج شنبه 21 خرداد 1394برچسب:, ] [ 14:49 ] [ حس خوب ]
[ ]