آرامش که داشته باشید قدرت به شما داده خواهد شد

آرامش که داشته باشید قدرت به شما داده خواهد شد

 

 [ شنبه 9 خرداد 1394برچسب:, ] [ 13:45 ] [ حس خوب ]
[ ]