پیش ما کم بیاری بهتره که پیش بزرگان کم بیاری

پیش ما کم بیاری بهتره که پیش بزرگان کم بیاری

 

 [ سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:, ] [ 21:39 ] [ حس خوب ]
[ ]