گاهی دیده ها نیز نمی توانند بیانگر کامل یک واقعیت باشند

گاهی دیده ها نیز نمی توانند بیانگر کامل یک واقعیت باشند

 

 [ شنبه 10 آبان 1393برچسب:, ] [ 15:27 ] [ حس خوب ]
[ ]