هیچ چیز در این جهان از بین نمی رود

هیچ چیز در این جهان از بین نمی رود

 

 [ پنج شنبه 10 مهر 1393برچسب:, ] [ 8:17 ] [ حس خوب ]
[ ]